Home Industrial Services Metals Tools Contact
Mail: info@matrho.nl?subject=Vraag via website

Disclaimer Matrho B.V.

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Matrho b.v. (hierna te noemen: Matrho) geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid hiervan. Het is de bedoeling dat de informatie bijgewerkt en correct is. Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien we opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen we trachten deze te verbeteren.

Matrho kan niet garanderen dat de op deze website verstrekte informatie- die door Matrho zelf, dan wel in opdracht van Matrho door derden is vervaardigd- voldoet aan de systeemeisen van de gebruiker en onafgebroken, tijdig en nauwkeurig of zonder fouten wordt ontvangen. Ook kan Matrho niet garanderen dat de website en de door Matrho gebruikte server(s) functioneel nauwkeurig zijn en vrij van virussen en/of bugs.

Privacy statement

Matrho respecteert de privacy van de bezoekers aan deze website. Als bezoeker aan deze website dient u zich er echter van bewust te zijn:

dat Matrho genoodzaakt zal zijn om op verzoek van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of andere overheids – of wettelijke instanties door u achtergelaten persoonlijke informatie te verstrekken;

dat deze website hyperlinks naar websites van derden bevat waarvan de inhoud niet is gecontroleerd door tot Matrho’s behorend bedrijf.

Matrho adviseert u- indien u via een hyperlink op deze website een andere website bezoekt- om op deze andere website de daarin opgenomen privacyverklaring te controleren voordat u hierop uw persoonlijke gegevens kenbaar maakt. U mag er niet van uitgaan dat het beleid van Matrho inzake privacybescherming zich ook richt op bedoelde andere websites.

Copyright statement

Alle rechten, waaronder begrepen auteursrecht, merkrecht, beeldrecht c.q. enig ander intellectueel eigendomsrecht, met betrekking tot de op deze website verstrekte informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Matrho.